การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

หากสินค้าที่ได้รับมีปัญหา เกิดชำรุด, เสียหาย, ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถเปลี่ยน / คืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า (ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ที่นี่) กรณีสินค้าเกิดการชำรุดหลังจากระยะเวลาที่กำหนด แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกันสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ตามเอกสารใบประกันสินค้า หรือโทร. 1277 เพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดในการติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตสินค้า

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

หากสินค้าที่ได้รับมีปัญหา เกิดชำรุด, เสียหาย, ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถเปลี่ยน / คืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า (ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ที่นี่) กรณีสินค้าเกิดการชำรุดหลังจากระยะเวลาที่กำหนด แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกันสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ตามเอกสารใบประกันสินค้า หรือโทร. 1277 เพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดในการติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตสินค้า