นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อ

นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อ

Topvalue ไม่เพียงแต่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งสินค้าถึงมือท่านอย่างรวดเร็ว หากท่านประสบปัญหาต่อไปนี้ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าหรือขอเงินคืนได้ฟรี ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า

  • สินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างสิ้นเชิง : ท่านได้รับสินค้าที่ไม่ตรงสเป็ค แตกต่างจากรายละเอียดที่ระบุไว้บนเว็บอย่างสิ้นเชิง เช่น ท่านสั่งซื้อโทรทัศน์แต่ได้รับจอมอนิเตอร์
  • จำนวนสินค้าไม่ครบ : ท่านได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน เช่น สั่งซื้อสามชิ้นแต่ได้รับเพียงสองชิ้น
  • สินค้าปลอม : หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ใช่สินค้าแท้ ทางtopvalueยินดีคืนเงินทันที 2 เท่า
  • สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง : สินค้าที่ท่านได้รับเสียหายอย่างรุนแรงระหว่าง การขนส่ง ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อส่งของให้ใหม่ได้ โดยเป็นไปตาม นโยบายการคืนสินค้า
  • สินค้าไม่ได้คุณภาพ : สินค้าที่ท่านได้รับหมดอายุหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

นอกจากนี้ เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและไอทียังมีประกันสูงสุดถึง1ปี(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการบริการหลังการขายที่ดีที่สุด

นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อ

นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อ

Topvalue ไม่เพียงแต่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งสินค้าถึงมือท่านอย่างรวดเร็ว หากท่านประสบปัญหาต่อไปนี้ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าหรือขอเงินคืนได้ฟรี ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า

  • สินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างสิ้นเชิง : ท่านได้รับสินค้าที่ไม่ตรงสเป็ค แตกต่างจากรายละเอียดที่ระบุไว้บนเว็บอย่างสิ้นเชิง เช่น ท่านสั่งซื้อโทรทัศน์แต่ได้รับจอมอนิเตอร์
  • จำนวนสินค้าไม่ครบ : ท่านได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน เช่น สั่งซื้อสามชิ้นแต่ได้รับเพียงสองชิ้น
  • สินค้าปลอม : หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ใช่สินค้าแท้ ทางtopvalueยินดีคืนเงินทันที 2 เท่า
  • สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง : สินค้าที่ท่านได้รับเสียหายอย่างรุนแรงระหว่าง การขนส่ง ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อส่งของให้ใหม่ได้ โดยเป็นไปตาม นโยบายการคืนสินค้า
  • สินค้าไม่ได้คุณภาพ : สินค้าที่ท่านได้รับหมดอายุหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

นอกจากนี้ เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและไอทียังมีประกันสูงสุดถึง1ปี(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการบริการหลังการขายที่ดีที่สุด