รถเข็น X

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น 0 บาท

ตกลงสั่งซื้อ

สินค้าที่ดูล่าสุด X

เงื่อนไขการผ่อนชำระ 0%

1. สามารถเลือกผ่อนชำระ 0% ในระยะเวลา 3 เดือนได้ทันที เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป แต่หากต้องการผ่อนชำระ 0% ระยะเวลาที่มากกว่า 3 เดือน จะต้องเลือกซื้อรายการสินค้าที่เข้าร่วมรายการผ่อนชำระ 0% นาน 6 – 10 เดือนเท่านั้น

2. สามารถเลือกสินค้าที่มีมูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป มากกว่า 1 รายการ แล้วเลือกผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือนรวมกันในรายการสั่งซื้อได้

3. ต้องสมัครสมาชิก หรือ Log – in บนหน้าเว็บไซต์ก่อนทำรายการสั่งซื้อแบบผ่อนชำระ 0%

4. รายการสินค้า Flash sale, Clearance Sale, สินค้าโปรโมชั่นอื่น ๆ และคูปองส่วนลด ไม่สามารถเลือกการชำระเงินแบบผ่อนชำระ 0% ได้

5. สามารถผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน ได้กับบัตรเครดิตจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย์ และบัตรกรุงไทย KTC แต่หากต้องการผ่อนชำระ 0% โดยมีระยะเวลา 6 – 10 เดือน สามารถเลือกผ่อนได้กับบัตรเครดิตจากธนาคาร UOB และ บัตร Citibank เพิ่มได้

6. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1277

 

เงื่อนไขการผ่อนชำระปกติ

1. เมื่อมียอดสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวมตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป / รายการสั่งซื้อ สามารถเลือกวิธีผ่อนชำระปกติได้ในอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด โดยสามารถเลือกระยะเวลาแบ่งชำระได้ 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 10 เดือน

2. ต้องสมัครสมาชิก หรือ Log – in บนหน้าเว็บไซต์ก่อนทำรายการสั่งซื้อแบบผ่อนชำระปกติ

3. รายการสินค้า Flash sale, Clearance Sale, สินค้าโปรโมชั่นอื่น ๆ และคูปองส่วนลด ไม่สามารถเลือกการชำระเงินแบบผ่อนชำระปกติได้

4. สามารถผ่อนชำระปกติ นาน 3 เดือน ได้กับบัตรเครดิตจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย์ และบัตรกรุงไทย KTC แต่หากต้องการผ่อนชำระปกติ โดยมีระยะเวลา 6 – 10 เดือน สามารถเลือกผ่อนได้กับบัตรเครดิตจากธนาคาร UOB และ บัตร Citibank เพิ่มได้ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด

5. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1277