รถเข็น X

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น 0 บาท

ตกลงสั่งซื้อ

สินค้าที่ดูล่าสุด X

string(861) "SELECT `main_table`.*, `at_status`.`value`, `at_status`.`value`, `at_website`.* FROM `mw_dailydeal` AS `main_table` INNER JOIN `catalog_product_entity_int` AS `at_status_default` ON (main_table.product_id = at_status_default.entity_id) AND (at_status_default.attribute_id = 96) AND (at_status_default.store_id = 0) LEFT JOIN `catalog_product_entity_int` AS `at_status` ON (main_table.product_id = at_status.entity_id) AND (at_status.attribute_id = 96) AND (at_status.store_id = 2) INNER JOIN `catalog_product_website` AS `at_website` ON at_website.product_id = main_table.product_id AND at_website.website_id = 1 WHERE (`status` = '1') AND (((`store_view` LIKE '%2%') OR (`store_view` LIKE '0'))) AND (`start_date_time` >= '2020-04-03 10:56:19') AND ( (IF(at_status.value_id > 0, at_status.value, at_status_default.value) = '1')) ORDER BY start_date_time ASC"