รถเข็น X

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น 0 บาท

ตกลงสั่งซื้อ

สินค้าที่ดูล่าสุด X

DRONE

SELECT `e`.`entity_id`, `e`.`type_id`, `e`.`attribute_set_id`, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `e`.`name`, `e`.`short_description`, `e`.`sku`, `e`.`price`, `e`.`special_price`, `e`.`special_from_date`, `e`.`special_to_date`, `e`.`small_image`, `e`.`thumbnail`, `e`.`news_from_date`, `e`.`news_to_date`, `e`.`status`, `e`.`url_key`, `e`.`required_options`, `e`.`image_label`, `e`.`small_image_label`, `e`.`thumbnail_label`, `e`.`msrp_enabled`, `e`.`msrp_display_actual_price_type`, `e`.`msrp`, `e`.`tax_class_id`, `e`.`price_type`, `e`.`weight_type`, `e`.`price_view`, `e`.`shipment_type`, `e`.`links_purchased_separately`, `e`.`links_exist`, `e`.`open_amount_min`, `e`.`open_amount_max`, `e`.`popularity_by_sells`, `e`.`popularity_by_reviews`, `e`.`popularity_by_rating`, `e`.`free_shipping_discount`, `e`.`free_shipping_discount_value`, `e`.`waranty`, `e`.`waranty_value`, `e`.`volume_weight`, `e`.`ship_height`, `e`.`ship_width`, `e`.`ship_depth`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, `ss`.`stock_status` FROM `catalog_product_flat_2` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=2 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id = '827' INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 INNER JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `ss` ON e.entity_id = ss.product_id WHERE (e.status = 1) AND (ss.website_id = '1') ORDER BY `ss`.`stock_status` DESC, `cat_index`.`position` DESC LIMIT 12

ตาราง รายการ

Set Descending Direction

10 รายการ

 • Dji Phantom 4 Pro

  Dji Phantom 4 Pro

  ราคาพิเศษ: 57,500 บาท

  ราคาปกติ: 63,500 บาท

  9%

 • Dji Phantom 4 Pro+

  Dji Phantom 4 Pro+

  ราคาพิเศษ: 68,900 บาท

  ราคาปกติ: 76,200 บาท

  9%

 • Dji Inspire 2(NA)

  Dji Inspire 2(NA)

  ราคาพิเศษ: 125,900 บาท

  ราคาปกติ: 127,100 บาท

 • Dji ZENMUSE X4S

  Dji ZENMUSE X4S

  ราคาพิเศษ: 23,590 บาท

  ราคาปกติ: 25,400 บาท

  7%

 • Dji ZENMUSE X5S Part 1 Gimbal and Camera (Lens Excluded)

  Dji ZENMUSE X5S Part 1 Gimbal and Camera (Lens Excluded)

  ราคาพิเศษ: 57,300 บาท

  ราคาปกติ: 59,300 บาท

  3%

 • Dji Osmo Mobile

  Dji Osmo Mobile

  ราคาพิเศษ: 11,800 บาท

  ราคาปกติ: 12,700 บาท

  7%

 • Dji Osmo Mobile - Silver

  Dji Osmo Mobile - Silver

  ราคาพิเศษ: 11,800 บาท

  ราคาปกติ: 12,700 บาท

  7%

 • Dji OSMO Plus 2

  Dji OSMO Plus 2

  ราคาพิเศษ: 25,900 บาท

  ราคาปกติ: 27,500 บาท

  5%

 • Dji OSMO-BASE

  Dji OSMO-BASE

  400 บาท
 • Karma Drone with HERO5 Black Included

  Karma Drone with HERO5 Black Included

  ราคาพิเศษ: 41,900 บาท

  ราคาปกติ: 43,990 บาท

  4%

ตาราง รายการ

Set Descending Direction

10 รายการ