รถเข็น X

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น 0 บาท

ตกลงสั่งซื้อ

สินค้าที่ดูล่าสุด X

Shop By

Currently Shopping by

 1. แบรนด์: BEYERDYNAMIC ลบรายการนี้ออก

Shopping Options

Category
 1. แก็ดเจ็ตมือถือ (28)
 2. Installment (28)
แบรนด์
 1. BEYERDYNAMIC (14)
ราคา
 1. 3790  บาท
  39900  บาท
  3790 -  39900
 2.  
 3. -

Search results for smartphone (14 products)

SELECT `e`.`entity_id`, `e`.`type_id`, `e`.`attribute_set_id`, `at_inventory_in_stock`.`manage_stock` AS `inventory_in_stock`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, `e`.`name`, `e`.`short_description`, `e`.`sku`, `e`.`price`, `e`.`special_price`, `e`.`special_from_date`, `e`.`special_to_date`, `e`.`small_image`, `e`.`thumbnail`, `e`.`news_from_date`, `e`.`news_to_date`, `e`.`status`, `e`.`url_key`, `e`.`required_options`, `e`.`image_label`, `e`.`small_image_label`, `e`.`thumbnail_label`, `e`.`msrp_enabled`, `e`.`msrp_display_actual_price_type`, `e`.`msrp`, `e`.`tax_class_id`, `e`.`price_type`, `e`.`weight_type`, `e`.`price_view`, `e`.`shipment_type`, `e`.`links_purchased_separately`, `e`.`links_exist`, `e`.`open_amount_min`, `e`.`open_amount_max`, `e`.`popularity_by_sells`, `e`.`popularity_by_reviews`, `e`.`popularity_by_rating`, `e`.`free_shipping_discount`, `e`.`free_shipping_discount_value`, `e`.`waranty`, `e`.`waranty_value`, `e`.`volume_weight`, `e`.`ship_height`, `e`.`ship_width`, `e`.`ship_depth`, `e`.`product_barcode`, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position` FROM `catalog_product_flat_2` AS `e` LEFT JOIN `cataloginventory_stock_item` AS `at_inventory_in_stock` ON (at_inventory_in_stock.`product_id`=e.entity_id) INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=2 AND cat_index.visibility IN(3, 2, 4) AND cat_index.category_id = '2' WHERE (e.status = 1) AND (e.entity_id IN('89499', '89501', '89500', '89505', '89502', '89504', '89503', '89506', '89510', '89509', '89508', '89507', '89512', '89511')) ORDER BY find_in_set(e.entity_id,'89499,89501,89500,89505,89502,89504,89503,89506,89510,89509,89508,89507,89512,89511') ASC

ตาราง รายการ

Set Descending Direction

14 รายการ

 1. BEYERDYNAMIC หูฟัง Studio headphones T1 2nd
  This allows the sound transducers to achieve highest efficiency and, together with the 600 Ohm voice coil, to ensure perfect impulse fidelity
  39,900 บาท
 2. BEYERDYNAMIC หูฟัง In-Ear Headphone Xelento remote
  The brand has won accolades for its wide array of exquisite headphones and brings to the table the Beyerdynamic Xelento Remote.
  38,900 บาท
 3. BEYERDYNAMIC หูฟัง Studio headphones T5p 2nd
  The electrical resistance of 32 ohms makes the T 5 p the ideal partner for portable audio devices.
  39,900 บาท
 4. BEYERDYNAMIC หูฟัง Studio headphones DT 240 PRO
  The compact over-ear design combined with powerful transducers suits any studio and mobile application likewise.
  3,790 บาท
 5. BEYERDYNAMIC หูฟังไร้สาย stereo headphones Aventho wireless
  The attractive and functional design makes Aventho wireless an optical statement for music lovers - whether in brown or black is up to you. ​​​​​​​
  17,990 บาท
 6. BEYERDYNAMIC หูฟังไร้สาย stereo headphones Amiron wireless
  the Amiron wireless, your music has the space to reach its full potential – and follow you wherever you go. Without cables.
  27,900 บาท
 7. BEYERDYNAMIC หูฟัง Stereo headphones Amiron home
  Just hearing the first few notes will turn you into a dedicated fan of Amiron home
  23,900 บาท
 8. BEYERDYNAMIC หูฟัง Studio headphones DT 770 PRO 32 ohms
  DT 770 PRO 32 Ohms limited anniversary edition satisfies even the highest studio requirements.
  7,490 บาท
 9. BEYERDYNAMIC หูฟัง Studio headphones DT 990 PRO 250 ohms
  The series has been designed to cater for listening in a wide variety of environments, thanks to different headphone construction
  7,990 บาท
 10. BEYERDYNAMIC หูฟัง Studio headphones DT 880 PRO 250 ohms
  The DT 880 PRO is the semi-open-model model in the classic range and offers impressive natural and neutral sound.
  10,900 บาท
 11. BEYERDYNAMIC หูฟัง Studio headphones DT 770 PRO 250 ohms
  Built to last and perform reliably, DT 770 headphones make a great addition to any studio.
  7,490 บาท
 12. BEYERDYNAMIC หูฟัง Studio headphones DT 770 PRO 80 ohms
  The headphones boast extremely detailed resolution and very transparent sound.
  7,490 บาท
 13. BEYERDYNAMIC หูฟัง Studio headphones DT 1990 Pro 250 ohms
  Thanks to its high-resolution and well-balanced sound the DT 1990 PRO sets new standards, not least in terms of design and workmanship.
  21,900 บาท
 14. BEYERDYNAMIC หูฟัง Studio headphones DT 1770 Pro 250 ohms
  DT 1770 PRO headphones set new standards not least in terms of comfort and workmanship.
  21,900 บาท

ตาราง รายการ

Set Descending Direction

14 รายการ