รถเข็น X

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น 0 บาท

ตกลงสั่งซื้อ

สินค้าที่ดูล่าสุด X

Pro Jan. AMD

SELECT `e`.`entity_id`, `e`.`type_id`, `e`.`attribute_set_id`, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `e`.`name`, `e`.`short_description`, `e`.`sku`, `e`.`price`, `e`.`special_price`, `e`.`special_from_date`, `e`.`special_to_date`, `e`.`small_image`, `e`.`thumbnail`, `e`.`news_from_date`, `e`.`news_to_date`, `e`.`status`, `e`.`url_key`, `e`.`required_options`, `e`.`image_label`, `e`.`small_image_label`, `e`.`thumbnail_label`, `e`.`msrp_enabled`, `e`.`msrp_display_actual_price_type`, `e`.`msrp`, `e`.`tax_class_id`, `e`.`price_type`, `e`.`weight_type`, `e`.`price_view`, `e`.`shipment_type`, `e`.`links_purchased_separately`, `e`.`links_exist`, `e`.`open_amount_min`, `e`.`open_amount_max`, `e`.`popularity_by_sells`, `e`.`popularity_by_reviews`, `e`.`popularity_by_rating`, `e`.`free_shipping_discount`, `e`.`free_shipping_discount_value`, `e`.`waranty`, `e`.`waranty_value`, `e`.`volume_weight`, `e`.`ship_height`, `e`.`ship_width`, `e`.`ship_depth`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, `ss`.`stock_status` FROM `catalog_product_flat_2` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=2 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id = '1360' INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 INNER JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `ss` ON e.entity_id = ss.product_id WHERE (e.status = 1) AND (ss.website_id = '1') ORDER BY `ss`.`stock_status` DESC, `cat_index`.`position` DESC LIMIT 12

ตาราง รายการ

Set Descending Direction

1-12 ของ 16

 • CPU AMD Ryzen 5 2400G

  CPU AMD Ryzen 5 2400G

  ราคาพิเศษ: 5,590 บาท

  ราคาปกติ: 6,190 บาท

  9%

 • AMD Ryzen 5 2600

  AMD Ryzen 5 2600

  ราคาพิเศษ: 7,190 บาท

  ราคาปกติ: 8,520 บาท

  15%

 • AMD Ryzen 5 2600X

  AMD Ryzen 5 2600X

  ราคาพิเศษ: 8,320 บาท

  ราคาปกติ: 8,480 บาท

  1%

 • AMD Ryzen 7 2700

  AMD Ryzen 7 2700

  ราคาพิเศษ: 10,800 บาท

  ราคาปกติ: 11,690 บาท

  7%

 • AMD Ryzen 7 2700X

  AMD Ryzen 7 2700X

  ราคาพิเศษ: 12,290 บาท

  ราคาปกติ: 12,950 บาท

  5%

 • VGA MSI รุ่น RX570 ARMOR MK2 8G OC

  VGA MSI รุ่น RX570 ARMOR MK2 8G OC

  ราคาพิเศษ: 10,690 บาท

  ราคาปกติ: 12,900 บาท

  17%

 • ASROCK PHANTOM GAMING X RADEON RX580

  ASROCK PHANTOM GAMING X RADEON RX580

  ราคาพิเศษ: 7,350 บาท

  ราคาปกติ: 7,690 บาท

  4%

 • Sapphire Nitro Radeon Rx580 8G

  Sapphire Nitro Radeon Rx580 8G

  ราคาพิเศษ: 7,500 บาท

  ราคาปกติ: 8,590 บาท

  12%

 • Sapphire NITRO+ RX 570 4GB

  Sapphire NITRO+ RX 570 4GB

  ราคาพิเศษ: 5,890 บาท

  ราคาปกติ: 6,990 บาท

  15%

 • Sapphire NITRO+ RX 580 4GB

  Sapphire NITRO+ RX 580 4GB

  ราคาพิเศษ: 7,420 บาท

  ราคาปกติ: 8,990 บาท

  17%

 • Sapphire PULSE RX 570 4GB

  Sapphire PULSE RX 570 4GB

  ราคาพิเศษ: 4,920 บาท

  ราคาปกติ: 5,490 บาท

  10%

 • Sapphire PULSE RX 580 4GB

  Sapphire PULSE RX 580 4GB

  ราคาพิเศษ: 7,100 บาท

  ราคาปกติ: 8,250 บาท

  13%

ตาราง รายการ

Set Descending Direction

1-12 ของ 16